Tato část je věnována retrospektivními statistickému zhodnocení dat 30 pacientů s diagnózou myokarditidy a perimyokarditidy, kteří byli hospitalizováni mezi 1. lednem 2002 a 31. prosincem 2016 na kardiologickém oddělení Nemocnice na Homolce. Cílem této části byl deskriptivní popis nálezů a výsledků vyšetření a jeho statistické zhodnocení, dále zhodnocení heterogenity nemoci a demonstrace teoretických faktů na konkrétním příkladu a také zhodnocení nálezů a výsledků vyšetření u pacientů s iniciální hladinou troponinu I do 0,06 ng/ml a těch s hladinou vyšší.

Naleznete zde bližší informace o metodice, dále i výsledky a diskuzi.

Autor studie: Jan Habásko

Více

V této kategorii naleznete seznam zdrojů, které byly použity při vypracovávání jednotlivých kapitol části pro odborníky webového průvodce www.myokarditida.cz.

Více

V této kategorii naleznete seznam zkratek, které byly v odborné části těchto stránek použity, a jejich význam.

Více

Na této stránce kontaktní formulář, kam můžete psát své dotazy a připomínky. Nebo můžete přímo napsat na e-mailovou adresu info@myokarditida.cz.

Více