myokarditida

Jedná se o onemocnění, při kterém dochází k zánětlivému poškození srdečního svalu (myokardu). Zánět se vyskytuje buď jen na některých místech (tzv. ložiscích) srdečního svalu, nebo v celém srdečním svalu (difuzní zánět). Zánět je vyvolaný nejčastěji virovým původcem. Dochází při něm k poškození a odumírání buněk srdečního svalu.

Průběh myokarditidy může být u jednotlivých pacientů různý (může proběhnout i bez příznaků – asymptomaticky), má u každého člověka jiný nástup a průběh, a proto jsou pacienti s myokarditidou léčeni individuálně – různými způsoby. Jedná se ovšem o závažné a v některých případech život ohrožující onemocnění.

Diagnostika patří v kardiologii k těm nejsložitějším, protože zatím neexistuje žádné rychlé vyšetření, které by ji stoprocentně potvrdilo. K její diagnostice je vždy potřeba souboru vyšetření (viz kategorie Diagnostika a léčba). Myokarditida bývá proto často zaměňována s infarktem myokardu či jinou ischemickou chorobou…

Více

myokarditida

Myokarditida může být vyvolána velkým množstvím infekčních i neinfekčních původců. Ve většině případů (až 95%) je vyvolána některým z virů, méně často bakteriemi (v našich podmínkách nejčastěji Borellia burgdorferi, která je přenášena klíšťaty a způsobuje lymeskou boreliózu, myokarditida způsobená touto bakterií se proto nazývá lymeská), parazity (hlavně v Jižní a Střední Americe) a vzácně kvasinkami, toxiny a léky (v tomto případě se jedná o tzv. hypersenzitivní eozinofilní myokarditidu) nebo jsou důsledkem jiného, nejčastěji autoimunního onemocnění…

 • Viry a bakterie
 • Parazité, prvoci a kvasinky
 • Toxiny, léky a systémová onemocnění
Více

Nejčastějšími původci zánětu srdečního svalu jsou různé viry, přičemž každý poškozuje srdeční sval odlišným způsobem. Méně často mohou myokarditidu vyvolat i bakterie, kvasinky, parazité, toxiny, léky nebo může být myokarditida komplikací jiného, nejčastěji autoimunního onemocnění (viz kategorie Příčiny).

U virové myokarditidy se poškození srdečního svalu vyvíjí během několika za sebou jdoucích fází a pacient při něm prochází až třemi fázemi onemocnění.

První fáze myokarditidy je spojena s virémií, kdy jsou buňky srdečního svalu poškozeny samotným virem, který srdeční buňky nebo buňky cév v jejich okolí napadá, využívá je ke svému množení a tím je poškozuje a ničí.

Do druhé fáze onemocnění se pacient dostává po několika dnech (cca po čtyřech) od průniku viru do srdečních buněk. Imunitní systém rozpozná virus

Více

myokarditida příznaky

Příznaky jsou u každého pacienta s myokarditidou individuální a různé. Většině prvních příznaků myokarditidy předchází dřívější infekční, nejčastěji dýchacího nebo trávicího ústrojí. Příznaky, které pacient pozoruje, jsou chřipce podobné. Mohou mít až nezvykle rychlý nástup…

 • Bolest na hrudi, pocit bušení srdce, dušnost
 • Bolest svalů a kloubů
 • Horečka nebo zvýšená horečka
 • Nevolnost, únava, bledost a pocení 
Více

myokarditida

Myokarditida se dělí do několika forem. Klasifikace typů myokarditidy se průběžně upravuje. Nejpoužívanější je tzv. klinicko-patologické rozdělení, které kombinuje pozorovaný průběh onemocnění pacienta s nálezem na jeho srdečním svalu…

 • Fulminantní a akutní myokarditida
 • Chronická akutní a perzistující myokarditida
 • Hypersenzitivní eozinofilní myokarditida
 • Velkobuněčná myokarditida
Více

myokarditida

Na této stránce najdete slovníček pojmů, zkratek a hesel užívaných v lékařství. Pokud byste k němu měli nějaké připomínky, napište je prosím na info@myokarditida.cz.

 • Ejekční frakce
 • Akutní/chronický
 • Zánět
 • Imunita
 • Virémie