Interferony, včetně interferonu-beta, jsou součástí protivirové a protinádorové imunity. Potlačují množení viru a vyvolávají buněčnou smrt virem napadených buněk.

Dosavadní výzkumy nebyly velkých rozměrů a princip účinku interferonu-beta podaného pacientům s myokarditidou není dosud zcela vyjasněn. Výsledky jsou ale (alespoň u některých druhů myokarditid) velmi slibné. Dokonce je zde předpoklad, že by podání interferonu-beta bylo výhodné i pro pacienty, kteří již roky trpí chronickou formou myokarditidy…

The management of myocarditis. European Heart Journal. 2011, -(32), 2616–2625.

Více

Účinek imunosupresivní terapie spočívá v útlumu reakce imunitního systému. Možnosti využití imunosupresiv v léčbě myokarditidy a zánětlivé dilatační kardiomyopatie jsou závislé na přítomnosti viru v tkáni srdeční svaloviny. U pacientů s prokázanou přítomností genetické informace viru v srdeční tkáni nemůže být imunosupresivní terapie indikována. Mohlo by v tomto případě dojít i ke zhoršení stavu pacienta.

Z toho důvodu je imunosupresivní terapie indikována pouze u pacientů, u kterých nebyla prokázána přítomnost genetické informace viru v srdečním svalu

Immunosuppressive Therapy in Myocarditis. Circulation Journal: Official Journal of the Japanese Circulation Society. 2015, (79), 4-7.

Více

British Heart Foundation je největším investorem kardiovaskulárního výzkumu ve Velké Británii. Tato organizace byla založena již v roce 1961 a od té doby podpořila tisíce lékařských projektů a významně zvýšila veřejné povědomí o kardiovaskulárních nemocech. Její výzkum a zdravotnická osvěta zachránila tisíce životů. Zjistěte o této nadaci více a navštivte její webové stránky na odkazu: https://www.bhf.org.uk/.

Více

Rituximab je lék, jehož podstatou je protilátka působící proti bílkovině CD20 na povrchu B lymfocytů, které vytvářejí protilátky například proti virům a bakteriím. Je využíván především v léčbě některých nádorových onemocnění krve a autoimunních poruch. Mohl by ovšem mít významný pozitivní účinek i u pacientů se zánětlivou kardiomyopatií.

Více

Interleukin 1beta inhibitory jsou látkami, které blokují účinek interleukinu 1beta. Ten je jednou z mnoha molekul, které se podílejí na regulaci imunitního systému. Zároveň má v případě narušené funkce imunitního systému nemalou úlohu v rozvoji různých autoimunitních a kardiovaskulárních onemocnění.

Více

Telbivudin je antivirotikum používané především v léčbě hepatitidy B (žloutenky), kdy jsou jaterní buňky napadeny virem hepatitidy B. Toto onemocnění může vést až k cirhóze jater a jejich selhání. Na těchto stránkách ho zmiňuji z toho důvodu, že byl pozorován příznivý účinek Telbivudinu i u pacientů se zánětlivou kardiomyopatií způsobenou virem parvovirus B19. Ten je s touto kardiomyopatií, a také s myokarditidou, mnohdy spojován.

Více