V tomto článku najdete rozhovor s MUDr. Theodorem Adlou, lékařem z Kliniky zobrazovacích metod 2. LF a FN Motol o magnetické rezonanci srdce a její úloze v diagnostice myokarditidy.

Více

V tomto příspěvku naleznete zhodnocení průvodce www.myokarditida.cz od MUDr. Veroniky Staré z kardiologické ambulance Pediatrické kliniky 2. LF a FN Motol, která má s léčbou a diagnostikou myokarditidy bohaté zkušenosti.

Více

V nejnovějším článku si můžete přečíst rozhovor s panem profesorem Leslie T. Cooperem Jr., M.D., přednostou kardiologické kliniky Mayo Clinic na Floridě v USA, která patří k předním světovým kardiologickým pracovištím. Profesor Cooper je mimo jiné také jedním z nejuznávanějších a nejrenomovanějších odborníků v oblasti výzkumu a léčby myokarditid a dalších srdečních onemocnění. Položil jsem mu čtyři otázky, týkající se jeho kariéry, výzkumu a také na to, co by vzkázal pacientům s myokarditidou a jejich blízkým…

Více

MUDr Lenka Roblová je lékařkou na II. interní klinice kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze. Je taktéž jednou z odbornic pracujících v Centru pro choroby myokardu a perikardu téže kliniky.

Více