Přístupem na stránky www.myokarditida.cz souhlasíte s následujícími podmínkami. Pokud nesouhlasíte, stránky prosím opusťte. Vyhrazuji si právo tyto podmínky kdykoliv změnit a učiním vše potřebné pro to, abych Vás o této změně informoval. Přesto je vhodné tyto podmínky průběžně sledovat vzhledem k tomu, že používáním www.myokarditida.cz s nimi souhlasíte:

(English below)

Informace na webu www.myokarditida.cz nejsou návodem pro léčení nebo diagnostiku nemocí nebo návodem pro správné užívání léků nebo doplňků stravy. Užití rad a možností léčby uveřejněné na tomto webu je věcí úvahy čtenáře. Web www.myokarditida.cz v žádném případě nenahrazuje lékařské vyšetření. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za případné komplikace a škody, které vznikly použitím informací z tohoto webu. V případě nemoci nebo nežádoucího účinku léků se vždy obraťte na lékaře nebo lékárníka.

Veškerý obsah těchto stránek je chráněn autorským právem a je dovoleno ho využívat pouze v původním znění a jedině s mým výslovným souhlasem.

E-mail info@myokarditida.cz slouží pouze jako informační e-mail, na který můžete zasílat dotazy týkající se informací uvedených na těchto stránkách, případně informací obecného charakteru. Neslouží k tomu, aby na něj mohli návštěvníci www.myokarditida.cz zasílat dotazy k právě probíhající léčbě. Stránky mají pouze informativní charakter. S případnými dotazy, týkajícími se právě probíhající léčby se prosím obraťte na lékaře.

—————————————————————————————————————————————

By the accessing www.myokarditida.cz you agree with following conditions. If you disagree, please, leave websites. I reserve a right to change these conditions anytime and I will do everything necessary to inform you. Nevertheless, it is appropriate to watch these conditions continuously in consideration of the fact, that by using of www.myokarditida.cz you agree with them:

Information stated on websites www.myokarditida.cz are not instructions for treatment or diagnostics of the disease or instructions for correct taking of drugs or food supplements. Using of advices and treatment possibilities published on these websites are up to the consideration of the reader. Web www.myokarditida.cz does not replace medical examination in all cases.

Operator of this websites is not responsible and does not bear any responsibility for possible complications and damages, which came into existence by using of information from these websites. Find help from a medical doctor or pharmacist in case of disease or undesirable effect of drugs every time. The entire content of these websites is protected by copyright and it is allowed to use information from these websites only in original phrasing and in case of observance of regular quotation conditions.

E-mail info@myokarditida.cz serves only as an informative e-mail, where you can send only questions associated with information mentioned on these websites, alternatively with information of general character. It does not serve for sending questions associated with ongoing treatment. The websites has only informative character. Please, find your medical doctor with questions about ongoing treatment.

English translation of the websites www.myokarditida.cz. are still under construction. Grammatical and other language mistakes are possible.

Version for experts is aimed only for specialists in medicine and related departments. If you do not belong to this group, please, use version for public, see this link.