SARS-CoV-2, COVID-19, vektorová a mRNA vakcína… pojmy, se kterými se zcela jistě setkal každý z nás. Na internetu si můžeme přečíst desetitisíce článků, které se touto oblastí zabývají. Nemalé množství z nich bohužel obsahuje dezinformace nebo jsou přinejmenším zavádějící. I z tohoto důvodu jsem se rozhodl sepsat sérii osmi článků, která se bude věnovat onemocnění COVID-19 a vakcínám proti SARS-CoV-2. V prvním článku se věnuji obecným údajům o viru a způsobům jeho přenosu.

Více

Druhý díl ze série článků o COVID-19 je věnovaný příznakům tohoto onemocnění, jeho diagnostice a některým léčebným metodám. Nejsou zde probrány všechny léčebné postupy, soustředil jsem se především na ty mediálně známé.

Více

Třetí díl ze série článků o COVID-19 je věnovaný stručnému popisu fungování imunitního systému a přehledu mechanismů, kterými se SARS-CoV-2 brání imunitní reakci. Najdete zde, jaké jsou složky imunity, a jaké mají funkce. Dále si budete moci přečíst, proč jaké jsou důležité vlastnosti protilátek a mnohé další.

Více

Ve čtvrtém dílu ze série článků o COVID-19 se dozvíte bližší informace o fungování vektorových a mRNA vakcín proti SARS-CoV-2. Dočtete se například, že výzkum mRNA a mRNA vakcín sahá až do 60., resp. 90. let minulého století a také to, proč mohla být vakcína proti SARS-CoV-2 schválena v tak relativně „krátkém“ čase.

Více

Pátý díl článků o COVID-19 je taktéž věnovaný vakcínám proti SARS-CoV-2, tentokrát ovšem z pohledu porovnání imunitní reakce po prodělané nemoci a po vakcinaci. V článku se dozvíte, čím je problematická imunitní odpověď po prodělané nákaze, jaké jsou výhody tzv. hybridní imunity, a proč podání třetí dávky vakcíny proti SARS-CoV-2 vůbec neznamená, že by byly vakcíny neúčinné.

Více

Šestý díl ze série článků o COVID-19 je věnovaný porovnání porovnání myokarditidy (zánětu srdečního svalu) po vakcinaci proti SARS-CoV-2 a při COVID-19.

Více

Sedmý díl ze série článků o COVID-19 je věnovaný dopadům infekce na srdce a cévy. Nezřídka SARS-CoV-2 přímými i nepřímými mechanismy vede např. k poruše srdečního rytmu, srdeční činnosti nebo poruše krevní srážlivosti.

Více

Osmý a poslední díl ze série článků o COVID-19 je věnovaný dopadům infekce na různé orgány lidského těla, včetně tzv. long-COVID a PIMS-TS u dětí. Následky prodělané COVID-19 jsou popisovány k dýchacího ústrojí, ledvin, slinivky břišní, nervové soustavy a mnohých dalších orgánů a tkání lidského těla.

Více

V tomto článku naleznete seznam zdrojů, ze kterých jsem při sepisování článků o COVID-19 vycházel. Některé publikace byly v danou chvíli ještě ve fázi tzv. pre-printu, tedy neprošly ještě recenzním řízením. Jednalo se ovšem často o autory, kteří již o problematice COVID-19 publikovali či působí na předních vědeckých institucích.

Více